Home Kontakt

Kontakt

Пишите нам по обрасцу: ime.prezime@color.rs

РЕДАКЦИЈА
Тања Томчић, главни и одговорни уредник

Данка Крунић, помоћник уредника, лектор и коректор

Владимир Дудаш, графички уредник

Адреса редакције:
Темеринска 102, 21000 Нови Сад
Поштански фах: 269
Тел./факс: 021/489-71-00, 489-71-26
Имејл: ruskidoktor@color.rs
Веб-адреса: www.ruskidoktor.rs