ALKOHOL UTIČE NA MOZAK DETETA

751

Žene koje u prvom tromesečju trudnoće piju veće količine žestokih pića, povećavaju šansu da će njihova deca biti mentalno i fizički zaostala – upoz...