GREŠKE U LEČENjU DIJAREJE

1618

Nezaustavljivu dijareju mogu da izazovu antibiotici, javlja se u postoperativnom toku, a čak može da je uzrokuje i manje trovanje hranom ukoliko se...