ODAKLE POTIČU DEČJI STRAHOVI

by | 15.06.2020

Značajnu ulogu u nastanku strahova igraju karakteristike dečje psihe, prvenstveno osetljivost. Roditelji često, ne razmišljajući o posledicama, nekim vaspitnim merama ili pak prezaštićenošću izazivaju strah kod deteta. Takođe, strahovi koje majka proživljava dok čeka bebu mogu ostaviti traga na ceo život njenog potomka

 

Ostatak teksta naći ćete u AKTUELNOM broju časopisa Ruski doktor!