kapi za nos

Zavisnost od kapi za nos!

5829

Naš saradnik bez kapi za nos nije mogao da diše niti da spava, kapao ih je non-stop... A posle je vrag odneo šalu...

BEKSTVO U POSAO

821

Govorimo o jedinstvenom obliku zavisnosti koji se ceni u društvu. Nažalost, preteran radoholizam nanosi fizičku i psihičku štetu, i to ne samo toj ...

Da li ste zavisni od čokolade?

725

Da li ste znali da se u zavisnike od čokolade ubraja čak 78% žena, a 22% muškaraca? Neverovatno! Ipak, ukoliko želite da kontrolišete unos ove posl...