Mikroplastika koja se nalazi u hrani i vodi može se proširiti iz creva u mozak

by | 23.04.2024
Mikroplastika koja se nalazi u hrani i vodi može se proširiti iz creva u mozak

Nova studija sprovedena na miševima otkrila je da se mikroplastika može širiti iz creva do vitalnih organa u telu, kao što su mozak, jetra i bubrezi.

Mikroplastika su sitne plastične čestice koje često ulaze u mnoge supstance, uključujući hranu. Ljudi i životinje su često izloženi mikroplastici jer je prisutna u mnogim supstancama. Istraživači su zainteresovani da shvate kako mikroplastika može uticati na zdravlje i funkcionisanje tela.

Mikroplastika ugrožava zdravlje

Studija objavljena u Environmental Health Perspectives ispitala je kako konzumiranje mikroplastike u količinama sličnim onima koje se nalaze u našem okruženju utiče na miševe.

Prema autorima studije, progutana mikroplastika se širi iz creva u mozak, jetru i bubrege. Nalazi sugerišu da izlaganje mikroplastici može dovesti do metaboličkih promena u ovim tkivima, što ukazuje na potencijalne sistemske efekte.

Mikroplastika se širi iz creva u mozak i druge organe

Mikroplastika je postala veoma istaknuta u životnoj sredini, uključujući tlo, hranu i vodu. Autori ove studije mikroplastiku definišu kao plastične čestice manje od 5 milimetara. Želeli su da saznaju kako različite vrste mikroplastike utiču na telesne organe kod miševa.

Autori studije pokušali su da unesu potrošnju mikroplastike u količini koja je slična izloženosti ljudi. Miševi su bili izloženi različitim količinama polistirena ili mešanih polimernih mikrosfera kroz oralno hranjenje želuca.

Nakon što su miševi hranjeni mikroplastikom, istraživači su pregledali tkiva seruma, mozga, jetre, bubrega i debelog creva kako bi identifikovali prisustvo mikroplastike.

Istraživači su identifikovali mikroplastiku u više organa uključujući mozak, jetru i bubrege izloženih miševa. Ovi nalazi pokazuju kako je mikroplastika sposobna da se širi na druge, udaljene delove tela.

Nakon izlaganja mikroplastici, takođe su otkrili da su se specifične metaboličke promene dogodile u debelom crevu, jetri i mozgu.

Nova istaživačka polja

Istraživači dalje primećuju da je njihova analiza mikroplastike takođe bila ograničena. Buduća istraživanja mogu se fokusirati na bolje načine za identifikaciju i merenje mikroplastike i plastifikatora u tkivima.

Dalja istraživanja su ključna za odgovor na mnoga pitanja o tome kako akumulacija mikroplastike igra ulogu u ljudskom zdravlju. Ističu da moraju da bolje razumeju ukupni uticaj i faktore koji utiču na njihovo prihvatanje.

Pored toga, koristie novouspostavljene tehnike za istraživanje akumulacije mikroplastike u tkivima ljudskog mozga, jetre i bubrega. Ove tehnike im omogućavaju da izoluju mikroplastiku iz bioloških tkiva i kvantifikuju je pomoću pirolizne gasne hromatografije/masene spektrometrije.

 

RHJ / gettyimages.com

Molimo vas upoznajte se sa politikom odricanja od odgovornosti za redakcijske i druge sadržaje i linkove objavljene na www.ruskidoktor.rs