Snaga molitve: Kako se pravilno molimo pomoću brojanica

by | 08.02.2024
Snaga molitve: Kako se pravilno molimo pomoću brojanica

Šta je brojanica i kako se pravilno moliti? Takođe, ovde možete pronaći i reči za tri najmoćnije molitve: Isusova molitva, obraćanje Bogorodici, kao i moltva za svaku priliku.

Molitva sa brojanicama je jedan najstarijih načina molitve, koji su naročito negovali pravoslavni monasi.

Kako se molimo pomoću brojanica

Po predanju, jedan monah želeo je da načini vunenu brojanicu da bi odbrojavao svoje molitve, ali đavo mu je stalno razvezivao ispletene čvoriće. Monahu se javio anđeo naučivši ga da plete čvorić, koji se sastoji od sedam upletenih krstova, a to je jedan od najkomplikovanijih čvorova na svetu. Ovakvu brojanicu đavo nije mogao da rasplete.

Brojanice imaju simbolički karakter. Obično su crne i time nas upućuju na trezven i ozbiljan život u neprestanom pokajanju. Brojanice su ispletene od čiste ovčije vune, što nas podseća na činjenicu da smo slovesne ovce Dobrog Pastira Gospoda Hrista, koji je kao Jagnje Gospodnje postradao za nas i izbavio nas od večne smrti. Male brojanice obično imaju 33 čvorića, a postoje i veće od po 50, 100 ili 300 čvorića.

Kako se molimo pomoću brojanica: Isusova molitva

Uz molitve iz molitvenika (redovno se čitaju u određeno doba dana), Crkva Hristova dopušta vernicima da sve svoje molitve nadopune ili zamene kratkim molitvama, koje se više puta učestalo i sabrano ponavljaju. One nam pomažu da se lakše usredsredimo na reči molitve da nam um ne bi lutao.

Kako, dakle, da započnemo molitvu? Sabravši misli, levom rukom uzmemo kuglicu brojanice (ili krstić) i držimo je lagano između palca i kažiprsta. Osenimo se znakom časnog krsta desnom rukom i tiho počnemo odbrojavajući svaku molitvu jednim čvorićem.
Uz brojanice najčešće izgovaramo tzv. Isusovu molitvu, koja glasi:

“Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnoga!”
ili u kraćem obliku:
“Gospode Isuse Hriste, pomiluj me!”

Isusova molitva je najvažnija u životu svakog pravoslavnog hrišćanina i, po crkvenim pravilima, može da zameni sve druge. Budući osvećena imenom Hrista Boga, ona u naša srca unosi božansku blagodat i neiskazani duševni mir kad se učestalo ponavlja.

Mnogi pravoslavni hrišćani toliko su se navikli na ovu molitvu da neprestano u svom srcu i na usnama imaju ime Isusa Hrista, pa čak i tokom sna, jer kad se čovek navikne na nju čestim izgovaranjem, ona postaje mehanizam koji se odvija kao proces disanja.

Najveća sila ove molitve leži u imenu Isusa Hrista, koje izgoni iz našeg srca svaku smetnju i nemir unoseći božanski mir.

Obraćanje Bogorodici

Pored Isusove molitve uobičajeno je da se hrišćani mole Presvetoj Bogorodici i svetiteljima i to na sledeći način:

“Presveta Bogorodice, spasi me grešnoga!
Sveti (ime svetitelja) moli Boga za mene grešnoga!”

Pomoću brojanice možemo da se molimo za svoje bližnje i svoj narod tako što na prvom čvoriću brojanice izgovorimo sledeće reči:
“Gospode Isuse Hriste, pomiluj slugu (sluge, sluškinju, narod) svoga (ime ili više imena sa spiska)”.

A na ostalim čvorićima ne ponavljamo imena onih za koje se molimo ako ih je više, već govorimo:
“Gospode Isuse Hriste, pomiluj pomenute sluge svoje!”

Takođe, možemo da se molimo i za upokojene srodnike:
“Gospode Isuse Hriste, upokoj duše usnulih slugu svojih (imena)”, a dalje: “Gospode Isuse Hriste, upokoj duše pomenutih slugu svojih!”
Kada smo sami, treba da izaberemo neko tiho mesto i da reči molitve izgovaramo šapatom.

Moltive u svakoj situaciji

Pravoslavni hrišćani najčešće se mole stojeći pred ikonama i upaljenim kandilom, ali mogu to i sedeći ili ležeći ako su telesno iscrpljeni ili bolesni. Korisno je da se posle svake izgovorene molitve prekrstimo. Na taj se način naša pažnja lakše veže za reči molitve.

Međutim, molitva “na brojanice” može da se praktikuje na svakom mestu i u svakoj situaciji: u autobusu, vozu, čekaonici, prilikom šetnje ili čak razgovora u kojem ne učestvujemo. Mnogi hrišćani pred spavanje osene krstom svoju postelju i legnu u krevet zajedno s brojanicom, tiho se moleći dok ne zaspe. Ujutro, kada se probude, odmah se late brojanice i tako započnu dan molitvom.

Veoma je korisno odvojiti uveče pred spavanje i ujutro po buđenju određeno vreme, koje ćemo posvetiti u molitvi “na brojanice”. Apostol Pavle uči nas da se “molimo neprestano”. Svakako, kada smo u društvu, ne možemo se moliti na isti način kao kad smo sami. U tom slučaju, ne treba privlačiti pažnju nakakvim “čudnim” ponašanjem, već naprosto u sebi izgovarati molitvu prateći je neprimetnim okretanjem brojanice.

Ukratko, možemo se moliti uvek i svuda, a da to niko ne zna osim Boga, kome se molimo. Svako namerno privlačenje pažnje strano je duhu istinske molitve, koju moramo da vršimo u pokajanju i smirenju, skromno i tiho u “tajnoj odaji srca svoga”.

Šta je zabranjeno?

Prilikom molitve “na brojanice” Sveti Oci apsolutno zabranjuju bilo kakvo maštanje i zamišljanje slika. Naša pažnja mora biti sabrana isključivo na reči molitve. To se postiže upornim trudom i vežbanjem pažnje, ali i laganim proiznošenjem molitve bez žurbe da što pre postignemo određeni broj.

Bog čuje i uslišava samo onu molitvu koja se sabrano vrši. Ipak, pažnju je teško odmah steći i zato se savetuje da se molitva i u trenucima rasejanosti izgovara, jer učestalim ponavljanjem naš um se postepeno navikava na molitvu.

Zapravo, najbolji način da se naučimo molitvi jeste taj da je ponavljamo bez obzira na to uspevamo li da se saberemo ili ne. Kao što kap po kap vode može da izdubi i najtvrđi kamen, tako i učestalost molitve, ma koliko ona bila rasejana, može da dovede do čiste i sabrane molitve.

U trenucima kada je ne koristimo, brojanica se može držati u džepu ili, ako je mala, oko ruke. Ipak, nije lepo privlačiti pažnju svojim brojanicama, a pogotovo igrati se njima prstima u dokolici. One služe isključivo za molitvu, ne za igru ili za ukras.

Brojanice treba dolično poštovati. Monasi i monahinje koji pletu brojanice i sami se mole tokom rada, pa su zato brojanice plod molitve i njome su osvećene.

Andrija1 / gettyimages.com

Molimo vas upoznajte se sa politikom odricanja od odgovornosti za redakcijske i druge sadržaje i linkove objavljene na www.ruskidoktor.rs