Naučna otkrića: Pilates snižava krvni pritisak kod hipertoničara

by | 21.02.2024
Naučna otkrića: Pilates snižava krvni pritisak kod hipertoničara

Studija objavljena u časopisu Human Hypertension pokazuje da su programi treninga pilatesa bezbedni za pacijente sa hipertenzijom i da mogu da snize krvni pritisak.

 

Hipertenzija ili visok krvni pritisak je ozbiljan zdravstveni problem zbog svoje rasprostranjenosti. Ovo stanje značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti i povezane invalidnosti i mortaliteta. Iako lekovi mogu efikasno lečiti hipertenziju, dosledno pridržavanje lečenja je ključ za postizanje optimalnih rezultata.

Pilates u borbi protiv hipertenzije

Dostupni dokazi ukazuju da je kombinacija farmakoloških i nefarmakoloških intervencija veoma efikasna u upravljanju svim faktorima rizika koji su povezani sa hipertenzijom. Konkretno, vežbanje se smatra odličnim sredstvom za snižavanje krvnog pritiska kod pacijenata sa hipertenzijom. Ova intervencija efikasno snižava krvni pritisak čak i kod pacijenata koji slabo reaguju na antihipertenzivne lekove.

U ovom sistematskom pregledu i meta-analizi, istraživači su ispitali efikasnost pilates programa vežbanja u upravljanju krvnim pritiskom kod pacijenata sa hipertenzijom.

Kako pilates može da poboljša kardiovaksularno zdravlje?

Istraživači su pretražili četiri elektronske baze podataka za randomizovana klinička ispitivanja i uporedne studije koje su ispitivale efekte treninga pilatesa na krvni pritisak kod pacijenata sa hipertenzijom.

Ukupno četiri randomizovana klinička ispitivanja i sedam uporednih studija uključeno je u konačnu analizu. Sve ove studije objavljene su između 2015. i 2023. godine. Što se tiče metodološkog kvaliteta odabranih studija, jedna je bila lošeg kvaliteta, četiri su bila dobrog kvaliteta i šest je bilo visokog kvaliteta.

Odabrane studije obuhvatile su ukupno 458 učesnika sa dekompenzovanom hipertenzijom, hipertenzijom ili normotenzijom. Svi učesnici sa arterijskom hipertenzijom primali su antihipertenzivnu terapiju tokom časova pilatesa.

Ohrabrujući rezultati studije

Rezultati su pokazali da je pilates bio značajno efikasniji u smanjenju sistolnog, dijastolnog i srednjeg arterijskog pritiska u odnosu na druge vidove fizičke aktivnosti korišćene u kontrolnim grupama.

Na osnovu ovih zapažanja, naučnici preporučuju uključivanje pilatesa u program rehabilitacije za kontrolu krvnog pritiska kod pacijenata sa hipertenzijom. Međutim, treba napomenuti da pilates ne mora nužno imati veće koristi od aerobnih vežbi.

JackF / gettyimages.com

Molimo vas upoznajte se sa politikom odricanja od odgovornosti za redakcijske i druge sadržaje i linkove objavljene na www.ruskidoktor.rs