Slava Časne verige Svetog apostola Petra: Kakvi su običaji?

by | 28.01.2024
Slava Časne verige

Slava Časne verige Svetog apostola Petra je jedna od deset velikih slava u Srbiji. Na ovaj dan se proslavlja sveti apostol Petar i čudotvorna moć veriga u kojima je bio okovan.

Časne verige je slava koja se slavi 29. januara u spomen apostola Svetog Petra. Međutim, slava ne nije samo u pomen ovog sveca već i okova u koje je bio bačen, a iz kojih je oslobodio anđeo Gospodnji. Slava je obeležena crnim slovom i prati je niz običaja.

Zašto se proslavlja slava Časne verige?

Car Irod je svetog apostola Petra bacio u tamnicu i okovao ga u dvoje veriga. Prilikom jedne noći dok je Petar spava, javio mu se anđeo koji ga je oslobodio iz veriga i izveo iz tamnice. To čudo se raščulo po Jerusalimu, pa su neki hrišćani krišom uzeli verige i čuvali ih. Iako je Petar otišao po svetu da propoveda Božju reč, verige su dobile čudesnu moć. Mnogi bolesnici su se izlečili samo dodirom veriga ili ubrusa koji je bio natopljen znojem apostola Petra.

Časne verige su se prenosile s kolena na koleno i bile pobožno poštovane. One su dospele i u ruke jerusalimskog patrijarha Juvelijana koji ih je potom prosledio Evdoksiji, prognanoj ženi cara Teodosija Mlađeg. Ona je verige prepolovila i jednu polovinu poslala crkvi Svetih apostola u Carigradu, a drugu svojoj ćerki carici Evdoksiji u Rim. Ona je sazidala crkvu Svetog Petra i u njih stavila časne verige, kao i one u kojima je apostol Petar bio okovan i od strane cara Nerona.

Slava Časne verige: Kakvi su običaji?

Slava Časne verige Svetog apostola Petra je jedna od velikih i čestih slava, i prate je veliki broj običaja i verovanja.

  • Kako bi spasili svoju stoku od bolesti, stočari pre zore zahvataju nenačetu vodu na izvoru i sa njom prskaju stoku. Ratari to isto rade sa žitom u košu kako bi izgurali zimu do kraja.
  • Još jedan običaj je da se lancima veže kućni prag i da se tako dom zaštiti od nečastivih ljudi i sila. Takođe, ne bi trebalo ni da se putuje jer ako odete, dom ostaje „nebranjen“.
  • Iako se na ovaj dan ne šije, ovo nije praznik kada je rad zabranjen. Naprotiv, poželjno je da kuća bude čista i uredna u slavu sveca koji je i zaštitnik porodice i doma. Međutim, ne treba raditi jako teške poslove jer će to otežati okove Svetog Petra.

Creative-Family/GettyImagesPlus

Molimo vas upoznajte se sa politikom odricanja od odgovornosti za redakcijske i druge sadržaje i linkove objavljene na www.ruskidoktor.rs